Was ik nog op tijd om te genieten van de voordelige, oude woonbonus?

bridging-loans-couple-med1

De laatste maanden van 2014 vond er een echte boom plaats van aanvragen voor de woonbonus. Iedereen had intussen gehoord dat de vernieuwde woonbonus, die op 1 januari 2015 in voege ging, minder voordelig zou zijn. Daarom kochten veel mensen nog snel een huis of namen ze een deel van hun bestaande hypothecaire krediet terug op voor renovatiewerken.

Nu blijft bij veel van deze personen de vraag: was ik nog op tijd? Kan ik nog genieten van de voordelen van de oude woonbonus? Tot voor deze week, kon ook de notaris hier niet met zekerheid op antwoorden.


Wie tijdig was met zijn aanvraag kan nog van de oude voordelen genieten!

Intussen is er een geruststellende boodschap uitgezonden door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Alle mensen die tijdig hun dossier hebben ingediend, mogen op beide oren slapen. Hun akte zal tegen 31 december 2014 verleden zijn.

Dit betekent dat alle notarissen eind 2014 overuren draaiden. Ze werkten avonden en weekenden door om alle aktes tijdig verleden te krijgen en nu blijkt dat dit ook mogelijk is voor de dossiers die tijdig ingediend zijn. Dat is alvast een opluchting voor vele.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Wat is ‘tijdig’?

Dan blijft echter de vraag wat ‘tijdig’ wil zeggen. Voor veel mensen komt dit misschien als een verrassing, maar enkel de dossiers die voor 1 november ingediend zijn, vallen onder de noemer ‘tijdig’. Hierdoor zullen er toch wel een heel aantal mensen uit de boot vallen.

Uit cijfers blijkt namelijk dat in november een verdubbeling van het aantal aanvragen voor hypothecaire leningen is genoteerd! Deze mensen zijn nu niet zeker dat ze nog recht hebben op het oude systeem van de woonbonus. Voor hen blijft het nog even zenuwachtig afwachten tot ze meer te horen krijgen over hun persoonlijke dossier. Het hangt in dit geval namelijk van situatie tot situatie af of het dossier nog tijdig aan alle voorwaarden van de staat voldoet.

Welke twee voorwaarden stelt de fiscus om te kunnen genieten van de oude, voordelige woonbonus?

Als eerste moet de akte verleden zijn voor 31 december 2014. Dit is echter niet voldoende. De politie moet ook officieel je nieuwe adres vaststellen. Je domiciliëring moet dus juist staan tegen 1 januari 2015.

Dit betekent dat niet alleen de notarissen overuren moeten draaien, maar ook de politie een drukke periode achter de rug heeft om alles tijdig in orde te krijgen.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Comments are closed.

Let op: geld lenen kost ook geld.