Alles wat je wilt weten over een overbruggingskrediet

bridging-loans-couple-med1

Steeds meer mensen kopen als ze jong zijn een appartement. Later leren ze een partner kennen en samen stichten ze een gezin. Het appartement is dan niet langer de ideale woonomgeving en daarom kijken ze uit naar een gezinswoning in een leuke wijk. Om de periode tussen de verkoop van het appartement en de aankoop of bouw van hun nieuwe woning te overbruggen, hebben ze nood aan een overbruggingskrediet. Dit soort krediet wordt ook wel verbindingskrediet genoemd, omdat het de overgang tussen beide verbindt. Het is dus een kortlopende lening die niet te vergelijken is met andere leningen. Elke bank stelt ook zijn eigen voorwaarden aan de hypothecaire lening, dus vergelijken is in dit geval erg belangrijk.

Wanneer is een overbruggingskrediet handig?

Zoals reeds gezegd is het een tijdelijk krediet om je te helpen doorheen een financieel moeilijke periode waarbij je een vastgoed voor privégebruik in België verkoopt en een nieuw stuk vastgoed voor privégebruik aankoopt in België. Er bestaan ook overbruggingskredieten voor bedrijven, maar deze hebben een andere naam en andere voorwaarden. Daar gaan we nu dan ook niet dieper op in.

Wanneer je je droomhuis of de bouwgrond van je dromen te koop ziet staan, kun je vaak niet wachten tot je eigen huis verkocht is. Daartegen zou ook je droomwoning al van de markt zijn. Daarom moet men snel handelen, terwijl je nog geen geld ter beschikking hebt op dat moment. De bank heeft hiervoor een oplossing uitgedacht, namelijk het overbruggingskrediet. Je kunt zo alvast de aankoop regelen en je betaalt het krediet pas af na de verkoop van je oorspronkelijke huis.

Dit is voor veel mensen de enige oplossing in zo’n situatie, want een bank zal niet snel geneigd zijn om je een hypothecaire lening toe te kennen indien je er nog eentje hebt lopen.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Hoe werkt een overbruggingskrediet exact?

Voor de aankoop van een woning of bouwgrond, krijg je het geleende bedrag in één keer uitgekeerd. Wanneer je het overbruggingskrediet aangaat om te verbouwen, wordt het bedrag in schijven uitbetaald. Je moet dan steeds aan de hand van facturen de vordering van de werken aantonen, alvorens de volgende schijf uitbetaald wordt.

Bij sommige kredieten moet je maandelijks of trimestrieel reeds je intresten afbetalen, bij andere betaal je niets af. Bij alle soorten overbruggingskredieten betaal je na afloop van het krediet het volledige kapitaal terug én de intresten die je nog niet eerder hebt afbetaald. Soms kun je het krediet vervroegd afbetalen, indien je huis snel verkocht wordt. Vraag wel even na of hier extra kosten aan verbonden zijn, want anders kan het voordeliger zijn om gewoon enkele maanden te wachten.

Wat is het maximale leenbedrag voor een verbindingskrediet?

Dit bedrag hangt af van de overwaarde van je oude huis, met andere woorden van de winst die je kunt maken met de verkoop van je vorige woning.

Eerst moet je een realistische schatting maken van de verkoopprijs van je huis. Vervolgens trek je hiervan het bedrag af dat je nog dient af te betalen aan je lopende hypothecaire lening. Daarna trek je er ook de notariskosten en kosten voor de bank af die je nog dient te betalen. Het bedrag dat je dan overhoudt, is de overwaarde.

Sommige banken lenen je 100% van de overwaarde, anderen slechts 80%. In slechte economische tijden zijn de meeste banken geneigd zich tot 80% te beperken. Dit komt omdat een huis dan vaak ook minder opbrengt dan de geschatte waarde en een bank wil uiteraard de garantie dat je het geleende kapitaal kunt terugbetalen. Neem bij de berekening van je winst dus steeds de geschatte ondergrens voor je woning.

Doorgaans kan een overbruggingskrediet pas vanaf 12.500 euro. Voor lagere bedragen, moet je een ander soort lening aangaan.

Welke kosten zijn verbonden aan een verbindingskrediet?

Dit bedrag wordt bepaald door een aantal factoren. De combinatie van de huidige rentevoet, de looptijd van je krediet en de overwaarde van je oude huis bepalen de kosten die verbonden zijn aan je krediet. Verder komen er ook nog een aantal vaste kosten bij die je dient te betalen aan de bank en aan de notaris.

Aan de notaris betaal je bijvoorbeeld de waarborgakte en vaak ook registratiekosten.

Bij de bank betaal je dossierkosten zodra je een voorstel voor een verbindingskrediet ontvangt. Verder betaal je soms schattingskosten, dit hangt van bank tot bank af. Bij het vervroegd afbetalen van je krediet betaal je mogelijks ook een wederbeleggingsvergoeding. Wanneer je je kapitaal niet zoals afgesproken opneemt, kan de bank bovendien een reserveringsprovisie vragen.

Pas ook de looptijd van je overbruggingskrediet aan, aan de verwachte verkoopperiode. Hoe realistischer, hoe beter. De verlenging van je verbindingskrediet kost namelijk redelijk veel geld.

De voordelen van een overbruggingskrediet

Het stelt je in staat om je droomwoning aan te kopen en dit zonder dat je tijdelijk zonder huis zit of familie hoeft lastig te vallen.

De looptijd bepaal je zelf in samenspraak met de bank. Doorgaans geldt er een minimum looptijd van drie of zes maanden en een maximale looptijd van twaalf tot zesendertig maanden.

Bij veel banken hoef je bij een vervroegde terugbetaling, omdat je huis snel verkocht is, geen wederbeleggingsvergoeding te betalen. Het voordeel van vervroegd terugbetalen is dat je minder rente moet betalen op het geleende kapitaal.

De kosten verbonden aan een overbruggingskrediet zijn doorgaans lager dan deze bij een hypothecaire lening.
Je geniet van een voordelige rentevoet, gelijkaardig aan die van een hypothecair krediet. Je zult wel iets meer moeten betalen, omdat de looptijd van je lening zo kort is.

Bij sommige banken kun je kiezen tussen een vaste en variabele rentevoet. Dit kan echter niet overal. Vroeger was een variabele rentevoet vrij standaard, tegenwoordig is een vaste rentevoet gebruikelijk. Dit heeft mogelijks ook te maken met de historisch lage rentevoet op dit moment.

De valkuilen van een overbruggingskrediet

Ook al betaal je maandelijks misschien niets af, verlies toch niet uit het oog dat je een krediet bent aangegaan en dat hieraan kosten verbonden zijn. Bovenop de afbetaling van je bestaande hypothecaire lening, zal je ook dit nieuwe krediet moeten afbetalen! Ga zeker ook geen verbindingskrediet aan indien je twijfelt of je na afloop ervan je huis wel verkocht zal hebben.

Een overbruggingskrediet is niet fiscaal aftrekbaar. Dat komt doordat de looptijd ervan altijd minder dan tien jaar bedraagt.

De bank wil ook zekerheid dat ze hun geld terug zien. Daarom stellen ze één of meerdere voorwaarden aan het afsluiten van een overbruggingskrediet. Zo is het mogelijk dat ze je huidige woning als onderpand nemen. Ze nemen hier dan een hypothecaire inschrijving op. Verder kan het ook dat ze je kredietaanvraag enkel goedkeuren indien je al een getekende onderhandse verkoopacte kunt voorleggen. In het laatste geval zal de lening ook van zeer korte duur zijn, enkel tot de notaris al het papierwerk rond heeft. Soms stelt de bank als voorwaarde aan het afsluiten van een overbruggingskrediet dat je ook je nieuwe hypothecaire lening bij hen afsluit. Overweeg dus goed al je opties en bereken wat financieel het voordeligst is voor u.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Comments are closed.

Let op: geld lenen kost ook geld.