De woonbonus: dit jaar en volgend jaar

woonbonus

Bij het afsluiten van een hypothecaire lening voor vastgoed kon je tot nu toe steevast rekenen op een interessante woonbonus. Deze woonbonus zorgde er voor dat de intresten van de hypothecaire lening fiscaal konden worden ingebracht in de belastingaangifte. Dat was niet alleen zo voor de intresten, ook op de premies van de schuldsaldoverzekering genoot je van een interessant fiscaal voordeel. Concreet zorgde dit er voor dat een alleenstaande kon rekenen op een belastingvoordeel dat kon oplopen tot 3120 euro op jaarbasis. Voor een koppel bedroeg dit maximaal 6240 euro. Daar blijkt nu echter verandering in te komen. Met de vorming van een nieuwe regering komt er namelijk een einde aan de woonbonus zoals we deze tot op vandaag kennen. Wie zeker wil zijn van zowel vastgoed als een hypotheek tegen de interessantst mogelijke voorwaarden kiest er dan ook maar beter voor om dit jaar nog tot de aankoop over te gaan.

Het vinden van de interessante voorwaarden met betrekking tot het afsluiten van een hypothecair krediet kan in ieder geval door gebruik te maken van een objectieve lening simulatie.

 

Samenstelling van de woonbonus anno 2014

De woonbonus zorgt er nog tot en met 31 december 2014 voor dat een kredietnemer kan rekenen op een voordeel tot 2280 euro per persoon. Dat bedrag werd gedurende de eerste tien jaar van de hypothecaire lening verhoogd met nog eens 760 euro waardoor een teruggave in de belastingen werd gerealiseerd van 3040 euro per persoon. Gezinnen die op 1 januari 3 kinderen of meer ten laste hebben konden nog eens aanspraak maken op een extra 80 euro. Het totale belastingvoordeel dat op deze manier werd verkregen bevond zich ergens tussen de 25 en 50 procent. Hoeveel voordeel er precies werd verkregen was namelijk steeds afhankelijk van het inkomen van de persoon in kwestie.

 

Start hier je aanvraag voor een lening!

Wat verandert er in 2015?

Vanaf 1 januari 2015 ziet de woonbonus er enigszins anders uit. Vanaf dat ogenblik spreken we namelijk niet langer over een fiscaal voordeel, maar over een structurele belastingvermindering. Op het eerste zicht is het verschil tussen beiden misschien niet zo groot, maar in de praktijk brengt dit toch de nodige veranderingen met zich mee. Er dient daarnaast eveneens te worden opgemerkt dat de woonbonus vanaf 1 januari 2015 niet langer een federale bevoegdheid is, maar wordt uitbesteed aan de gewesten. Bijgevolg is het niet ondenkbaar dat op termijn een situatie wordt gecreëerd waarbij het ene gewest interessantere voorwaarden zal aanbieden dan het andere. Tot op moment van schrijven zijn daar echter nog geen specifieke details van bekend. Wel weten we momenteel dat de belastingvermindering tijdelijk is vastgesteld op 45 procent voor nieuwe eigenaars van een woning of ander vastgoed. Dit is echter uitsluitend het geval wanneer de gewesten voor het einde van 2015 niet met een zelf uitgewerkte regeling op de proppen zijn gekomen. Is dat wel het geval, dan kunnen de voorwaarden alsook de daadwerkelijke belastingvermindering dus nog gewijzigd worden.

 

Blijvende ondersteuning voor mensen die vastgoed kopen

In het regeerakkoord heeft de Vlaamse regering duidelijk aangegeven dat het een blijvende ondersteuning wil bieden voor mensen die vastgoed aankopen. Bijgevolg zal de woonbonus dus niet worden afgeschaft, maar zal ze worden hervormd. Met andere woorden, er komt een minder grote tegemoetkoming vanuit de overheid waardoor de impact op de begroting zo beperkt mogelijk kan worden gehouden. Dit brengt ons meteen bij een andere doelstelling van de regering die de woonbonus vooral betaalbaar wil houden voor het land. Het is dan ook niet ondenkbaar dat nieuwe huiseigenaars in de toekomst de keuze zal worden geboden tussen het verkrijgen van de bonus of verminderde registratierechten. Ook hiervoor werd tot dusver echter geen concreet voorstel uitgewerkt waardoor het gissen blijft naar de mogelijke vermindering waar men aanspraak op zal kunnen maken.

 

Uitstekende kredietvoorwaarden

Bovenstaande zijn stuk voor stuk goede redenen om nog dit jaar het geplande vastgoed aan te kopen, maar er is meer. De huidige evoluties binnen de financiële sector hebben er namelijk voor gezorgd dat kredietnemers kunnen rekenen op uitermate interessante voorwaarden voor het afsluiten van hun hypothecair krediet. Niets zegt echter dat de lage intrest nog lange tijd zal worden aangehouden. Wanneer je met andere woorden niet alleen wil kunnen rekenen op een zo optimaal mogelijke woonbonus, maar eveneens op een zo laag mogelijke intrest op je hypothecaire lening, dan is dit jaar nog vastgoed aankopen en een hypotheek afsluiten beslist de moeite waard. Wil je daarnaast echt verzekerd zijn van een zo goedkoop mogelijke hypothecaire lening (in combinatie met een schuldsaldoverzekering)? Dan is een lening simulatie uitvoeren ongetwijfeld interessant. Op deze manier kom je namelijk binnen enkele minuten te weten welke lening bij welke kredietverstrekker voor jou financieel het interessantst is.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Social tagging: > >

Comments are closed.

Let op: geld lenen kost ook geld.