Een spaarrekening of een spaarverzekering voor je (klein)kind?

bridging-loans-couple-med1

Veel ouders en grootouders proberen hun kinderen en kleinkinderen een centje mee te geven om hun leven te starten. Daarvoor sparen ze vaak al vanaf dat het kind net geboren is. Nu spaarrekeningen steeds minder rendement opbrengen, rijst bij vele de vraag wat de interessantste formule is om te sparen voor hun bengels.


Wat is een spaarrekening?

Een spaarrekening is een spaarboekje dat je opent bij de bank. Je kunt er geld op storten wanneer je dit zelf wenst en het er ook weer afhalen als je dat uitkomt. Elk jaar krijg je een bedrag uitgekeerd van de bank. Dit zijn de intresten die je spaarrekening het voorbij jaar opbrachten. Spijtig genoeg verschilt dit bedrag jaarlijks, doordat de rentevoet steeds schommelt. De laatste jaren ligt de rentevoet zo laag, dat een spaarrekening nog amper iets opbrengt.

Er bestaan speciale spaarrekening om voor je kinderen te sparen. Meestal zijn hier bepaalde voorwaarden aan verbonden, zoals dat je minimum 25 euro per maand moet sparen of dat je als ouder geen geld van de rekening kunt halen. Het nadeel van dit soort spaarrekening kan ook zijn dat de rentevoet ervan nog lager ligt, dan deze van de klassieke spaarrekening. Het voordeel is dan weer dat bij een scheiding, de andere ouder niet aan het geld van jullie kind kan.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Wat is een spaarverzekering?

Het woord zegt het zelf: het is een verzekering, een beleggingsverzekering om meer specifiek te zijn. Je sluit deze dan ook af bij een verzekeringsmaatschappij en niet bij je bank. Veel banken hebben verzekeringsmaatschappijen intern, zoals KBC en Axa. In dat geval kun je wel gewoon bij je lokaal bankkantoor terecht voor alle informatie over de spaarverzekering.

Een spaarverzekering is meestal een TAK21 product. Dat betekent dat er een aantal algemene kenmerken zijn waaraan alle spaarverzekeringen voldoen. Uiteraard zijn er ook grote verschillen onderling, net zoals je dat bij bijvoorbeeld leningen hebt. Daarom is het zeker en vast nuttig om meerdere TAK21 spaarverzekeringen met elkaar te vergelijken. Hou tijdens de vergelijking vooral rekening met de resultaten die de verzekeringsmaatschappij de voorbij jaren boekte: kunnen ze goed beleggen? Verder moet je ook de verschillende kosten die ze aanrekenen nauwkeurig bekijken, met name de instap- en beheerskosten wisselen nogal eens.

Een TAK21 product sluit je enkel af indien je van plan bent om voor een langere periode te sparen, zonder aan het geld te komen. Een minimum van acht jaar maakt de spaarverzekering pas interessant. Bij kinderen kun je de verzekering afsluiten als ze geboren worden en laten lopen tot ze 18, 21 of 25 jaar worden. Op die manier hebben ze na hun studies en wanneer ze voldoende besef van de waarde van geld hebben, een mooie zakcent om hun leven te beginnen.

Hoe werkt een spaarverzekering?

Jaarlijks of maandelijks stort je een minimumbedrag op de spaarverzekering. Dit geld noemt men een premie, omdat het over een verzekeringsproduct gaat. Wanneer je voor kinderen spaart, kan dit bijvoorbeeld minimum 25 euro per maand zijn. Deze premie komt niet volledig op je overzicht te staan, want er worden kosten afgehouden. De exacte kosten verschillen per verzekeringsmaatschappij en per product.

Je kunt niet meer aan het geld aan, tenzij je kosten betaalt om het bedrag af te kopen. Anders loopt het sparen gewoon al die jaren door. Elk jaar of op het einde van de spaarperiode krijg je een vast rendement op het gespaarde bedrag. Dit rendement wordt op voorhand afgesproken en ligt voor bijvoorbeeld acht jaar vast. Verder maak je ook jaarlijks kans op een winstuitkering. Hoe beter de verzekeringsmaatschappij heeft belegd, hoe meer winst ze zullen uitkeren. De uitgekeerde winst kan op een later tijdstip niet teruggevorderd worden door de verzekeraar, ze blijft van jou.

Kortom het is een belegging zonder risico. Doordat er geen risico is en er veel kosten aan verbonden zijn, blijft de winst beperkt. Toch ligt hij na jaren sparen meestal hoger dan de winst op een normale spaarrekening. De bank of je verzekeraar kunnen dit perfect voor je uitrekenen.

Wettelijke bescherming, flexibiliteit en fiscale gevolgen?

Net zoals op een spaarrekening geldt op een spaarverzekering een wettelijke bescherming tot 100.000 euro. Dus als de verzekeringsmaatschappij of bank failliet gaat, krijg je het geld dat je gespaard hebt terug van de staat, met een maximum bedrag van 100.000 euro.

Een gewone spaarrekening is veel flexibeler dan een TAK21 product. Je kunt gewoon geld afhalen wanneer je dit wenst, terwijl je bij een spaarverzekering hiervoor uitstapkosten moet betalen, een minimum bedrag moet opvragen, een reserve moet laten staan op de rekening of… De voorwaarden verschillen opnieuw van product tot product.

Wanneer je spaarverzekering meer dan acht jaar loopt, te tellen vanaf de allereerste storting, moet je geen roerende voorheffing op het uitbetaalde bedrag betalen. Dit is een groot verschil met de spaarrekening, waar je op alle intresten boven de 1880 euro 15% roerende voorheffing verschuldigd bent aan de staat. Voor het sparen van grote bedragen over lange termijn, is dit dus een fiscaal aantrekkelijk product.

Kosten die verbonden zijn aan een spaarverzekering…

Niet elke verzekeringsmaatschappij rekent dezelfde of evenveel kosten aan. Daarom moet je de producten goed onderling vergelijken. Mogelijke kosten die ze aanrekenen zijn:

-Instapkosten om de spaarverzekering af te sluiten
-Een commissie voor het beleggen van je geld
-Beheerskosten
-2% taks op alle premies die je stort. Deze taks moet de verzekeraar gewoon doorstorten aan de staat.
-Uittredingskosten
-Administratiekosten

Wat krijg je dan aan het einde van je contract?

Wanneer de spaarverzekering die je afsloot ten einde loopt, krijg je drie dingen uitbetaald:

-De gespaarde premies, verminderd met de kosten en taksen die je moest betalen.
-De vaste, vooraf afgesproken rendementen.
-Een variabele winstdeling indien je verzekeraar deze uitkeert.

De vaste rentevoet is ook meteen de grootste troef van een spaarverzekering. Het geeft u op voorhand de zekerheid over hoeveel je spaargeld minimaal zal opbrengen. Het totale bedrag wordt op het einde van het contract in één keer uitbetaald aan de begunstigde.

Wat is een overlijdensrisicodekking?

De meeste spaarverzekering hebben een overlijdensrisicodekking. Deze zit vaak gratis in het pakket inbegrepen. Wanneer je als ouders voor je kind maandelijks 25 euro spaart, zal de verzekeraar ingeval van overlijden door één van de ouders ditzelfde bedrag maandelijks op de spaarverzekering storten tot het einde van het contract. Zo ben je zeker dat er toch nog voor je kind gespaard wordt en het op bijvoorbeeld 21-jarige leeftijd het beoogde bedrag uitgekeerd krijgt.

Wat zijn de nadelen van een spaarverzekering?

De kosten zijn hoger dan deze bij een spaarrekening. Wanneer je bijvoorbeeld 25 euro stort, zie je maar 23 euro verschijnen op het spaaroverzicht. Bij het storten van kleine bedragen, merk je de eerste jaren op dat een spaarrekening voordeliger zou zijn. Op lange termijn is dit echter niet zo.

Een spaarverzekering is niet zo flexibel als een spaarrekening. Het is wel beter beschermd voor je kind, zodat één van de ouders niet met het geld kan gaan lopen.

Aan een spaarverzekering hang je voor jaren vast, terwijl je een spaarboekje jaarlijks kunt verzetten naar de bank die de hoogste rente aanbiedt op dat moment.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Wat zijn de voordelen van een spaarverzekering?

Er zit een gratis overlijdensrisicodekking inbegrepen in veel TAK21 producten. Je hoeft dit dus niet apart af te sluiten.

Je weet op voorhand hoeveel intresten je minimaal gaat krijgen en wat je geld dus gaat opbrengen.
Zelfs in een minder jaar heb je nog je minimale basisrendement en in goede jaren krijg je daarbovenop nog een deel van de winst uitgekeerd.

Je kunt zelf de begunstigde bepalen van een TAK21 product, dit kan niet bij een spaarrekening.
Geld dat in een TAK21 spaarverzekering zit, is beschermd tegen schuldeisers. Voor een spaarrekening geldt dit niet.

Een spaarverzekering voor kinderen kan op naam van één van de ouders staan tot aan de einddatum. Zo bepaalt u tot die termijn wat er met het geld gebeurt en dan heb je rustig de tijd om in te schatten of je kind klaar is om zo’n groot bedrag te ontvangen. Indien je inschat dat je kind er nog niet verstandig met kan omgaan, kun je de eindtermijn bijvoorbeeld verlengen. Je houdt met andere woorden zelf de touwtjes in handen, want wie kent uw kind beter dan uzelf?

Comments are closed.

Let op: geld lenen kost ook geld.