Onafhankelijk beleggingsadvies

Beleggingsadviseurs komen in een strakker keurslijf. Banken moeten vanaf 1 januari 2018 aan hun klanten laten weten of ze al dan niet onafhankelijk advies geven. Wie zich nog onafhankelijk wil noemen, krijgt extra regels opgelegd. Mooi voor jou als klant. Toch blijft het zelf (online) vergelijken van financiële producten en hun aanbieders aangeraden.

Het betreft de omzetting van de Europese Mifid 2-richtlijn. Om te beginnen worden belangenconflicten aangepakt. Volgens het huidig verdienmodel storten fondsbeheerders een deel van hun beheerloon door aan verkopers (retrocessies). Er was geen wettelijke definitie voor onafhankelijk advies, of een norm voor het aantal producten en aanbieders dat wordt meegenomen. Voor klanten moet het wel duidelijk zijn of een advies onafhankelijk is of niet en waarom een bepaald product wordt geadviseerd.

Voor advies kun je grofweg kiezen uit de adviseur van een bank, een onafhankelijke adviseur en een adviseur die verbonden is aan een beperkt aantal aanbieders. Een onafhankelijke tussenpersoon of intermediair vergelijkt een breed scala aanbieders en financiële producten. Er zijn tussenpersonen die gebonden zijn aan een of meer aanbieders, via contractuele afspraken of aandelen. Sommige aanbieders stoppen de samenwerking met een tussenpersoon als deze geen of onvoldoende producten verkoopt.

Het risico is dus dat verkopers gewoon de producten kiezen waarop ze zelf het meest verdienen. Net daarom worden betalingen van derden volledig verboden. Verder worden bonussen en andere regelingen die het personeel aanzetten bepaalde beleggingen aan te bevelen, verboden.

Tot slot moeten banken en beleggingsondernemingen klanten informeren over het al dan niet onafhankelijk zijn van de adviezen en over de reikwijdte van de geanalyseerde beleggingen. Banken die enkel huisfondsen aan de man blijven brengen, moeten zich als niet-onafhankelijk outen.

Zoals vermeld blijft het aangewezen om zelf financiële producten te vergelijken. Dit kan makkelijk via het internet. Naast talloze vergelijkingssites vind je op het internet duidelijke, overzichtelijke websites van zowat elke financiële instelling. Voor vastrente financiële producten maakt dit het vergelijken zeer eenvoudig. Het is dus niet zo moeilijk om de beste spaarrekening en de beste termijnrekening te vinden. Lees wel altijd de voorwaarden na. Hou er verder ook rekening mee dat je je getrouwheidspremie verliest bij een eventuele overstap.

Voor fondsen ligt het net iets ingewikkelder. Net omdat er zoveel verschillende fondsen zijn, moet je je goed informeren vooraleer je koopt. Informatie vind je in de eerste plaats in het zogenaamde Key Investor Information Document of kortweg KIID, maar ook in het prospectus of het jaarverslag.  Koop nooit een aandeel van een fonds vooraleer je het KIID hebt gelezen. Je moet het krijgen van je bankier of financieel tussenpersoon en je kan het meestal ook downloaden van de website. Het  KIID vermeldt alle belangrijke informatie over een beleggingsfonds in eenvoudige bewoordingen. Staar je niet blind op het rendement dat het fonds hoopt te bereiken. Bekijk ook aandachtig het overzicht van de risico’s en de kosten. Om de prestaties van het fonds op te volgen, kan je zoals vermeld informatie halen uit het jaarverslag of halfjaarverslag. Je kan de prestaties van het fonds ook dagelijks volgen in de kranten of op websites.

Open een online spaarrekening!

 

Social tagging: > > > > > > > > > >

Comments are closed.

Let op: geld lenen kost ook geld.