Het systeem van de lijfrente opnieuw in trek?

kanscontract

Tijden veranderen maar alles komt terug. Ook de aankoop of verkoop op lijfrente blijkt opnieuw aan populariteit te winnen. Wie een woning koopt, betaalt de prijs meestal in één keer. Wie op lijfrente koopt, betaalt de prijs niet in één keer maar in schijven. Doorgaans tot zolang de verkoper leeft. Zoals met alles heeft dit systeem voor- en nadelen. Een overzicht.

In het jargon heet het systeem  een kanscontract. Voor de verkoper staan de prestaties vast: maandelijks ontvangt hij een vooraf vastgelegde lijfrente. De speculant is de koper: bij een vroegtijdig overlijden van de verkoper, doet hij een goede zaak. Maar heeft hij pech en leeft de verkoper tien jaar langer dan volgens zijn levensverwachting berekend was, dan betaalt hij tien maal twaalf maanden te veel. En dat kan tellen.

Het systeem van de lijfrente is opnieuw in trek en het lokt vooral oudere stellen zonder kinderen. Zij willen hun inkomen aanvullen met een soort van tweede pensioen. De contractuele vrijheid is groot. Elke overeenkomst is er één op maat gemaakt. Zo is er de verkoop van de volle eigendom: de verkoper verlaat het huis meteen, de koper wordt eigenaar. Of, hij doet het huis van de hand als naakte eigendom en behoudt het vruchtgebruik. De lijfrente ligt lager, maar de verkoper kan er blijven wonen zolang hij maar wil. Vreemd genoeg kan hij ook het vruchtgebruik uitoefenen zonder er te wonen. Hij verhuurt het pand en strijkt bijkomend een huuropbrengst op. Verder is er de mogelijkheid met of zonder ‘bouquet’. Het bouquet is een bedrag dat bij de ondertekening van de verkoopakte aan de verkoper wordt betaald.

Voordelen voor de verkoper

  • Je kan na de verkoop blijven genieten van je huis of appartement , zonder het te moeten verlaten.
  • Dankzij de rente die je na de verkoop zal ontvangen, beschik je over een regelmatig en gegarandeerd extra inkomen bovenop je pensioen.
  • In het contract met de koper kan je overeenkomen dat de lijfrente geïndexeerd wordt.
  • De rente wordt niet belast omdat de fiscus ze niet als ‘inkomen’ beschouwt.

Voordelen voor de koper

  • Indien de verkoper niet meer lang leeft, kan je als koper een goede zaak doen.
  • Bij de aankoop van een woning via lijfrente moet je als koper niet in één keer de volledige aankoopprijs ophoesten. Je hoeft dus geen lening aan te gaan.

Nadelen voor de verkoper

  • Hoewel je je woning mag blijven gebruiken, ‘bezit’ je ze niet meer en kan je ze dus ook niet nalaten aan je erfgenamen.
  • Je loopt het risico dat de koper de rente niet meer kan betalen. Tenzij je een ‘ontbindend beding’ laat opnemen, dan bouw je een verzekering in tegen eventuele wanbetalingen van de koper. Bij niet-betaling word je dan opnieuw eigenaar van de woning en mag je  de rente die je reeds ontvangen hebt behouden als schadevergoeding.

Nadelen voor de koper

  • De verkoper kan veel langer leven dan de geschatte levensverwachting op het moment van de aankoop.
  • Bij de aankoop van een woning met lijfrente kan je geen aanspraak maken op een belastingkorting.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Social tagging: > > > > > > >

Comments are closed.

Let op: geld lenen kost ook geld.