Duurzaam sparen en beleggen

duurzaam

Geld in de juiste richting oriënteren. Met andere woorden: heeft jouw geld een goed geweten? En waarom niet? Zo vang je twee vliegen in één klap. Je zet een centje opzij en draagt je steentje bij zoals dat heet. Maar wat is duurzaam? En wat betekent dat voor jou?

De sector van het duurzaam sparen en beleggen hanteert een overvloed aan termen en uitdrukkingen die allemaal (min of meer) dezelfde lading dekken. Ethisch sparen en beleggen is hetzelfde als ‘duurzaam sparen en beleggen’. Een andere, veelvuldig gebruikte term is Maatschappelijk Verantwoord Investeren (in het Engels ook wel Social Responsible Investment).

Spaar-en beleggingsproducten die onder de noemer “duurzaam” vallen, volgen een zeer strikt beleid inzake controversiële praktijken en (her)beleggen in economische activiteiten met een meerwaarde voor mens, maatschappij en milieu. Die vlag dekt een heel uiteenlopende lading: milieuzorg, ontwikkelingshulp, ondersteuning van sociale projecten, uitsluiten van kinderarbeid en wapenproductie…

Wat is het grote verschil met niet-duurzaam sparen? In beide gevallen stel je je geld ter beschikking van je bankier voor een korte of langere periode. Bij duurzaam sparen zal je geld uitsluitend gebruikt worden om duurzame projecten te financieren. En dat mag je zoals gezegd vrij ruim zien.

De eerste duurzame spaarproducten zagen in België het licht in 1984. Inmiddels is het aantal duurzame spaarproducten sterk gestegen en neemt ook het volume aan opgehaald spaargeld toe. Het aandeel opgehaald duurzaam spaargeld blijft echter relatief beperkt ten opzichte van de totale inlage op alle spaarboekjes in België.  Het duurzaam sparen heeft een marktaandeel van ongeveer 1%. Naar de toekomst toe heeft deze vorm van sparen veel potentieel.

Als je duurzaam spaart heb je vrijwel dezelfde soort rekening als een gewone spaarrekening. Bij een duurzame spaarrekening is je geld gewoon vrij opneembaar, je kunt op ieder moment geld storten en je ontvangt ook een variabele rente. Als de duurzame spaarrekening over een groencertificaat beschikt, dan spaar je bovendien met belastingvoordeel.

Het eerste Belgische duurzame beleggingsfonds werd opgericht in 1992. Mooi is dat er nog steeds geen verschraling van het aanbod aan kwalitatieve, duurzame beleggingsmogelijkheden valt te bespeuren. Er worden immers volop nieuwe producten gelanceerd waarbij de diversiteit in aanpak gezond groot is. Groenfondsen hebben het in crisistijd trouwens erg goed gedaan en in ieder geval veel beter dan aandelen.

De voordelen van duurzaam sparen zijn o.a :

  • Het geld wordt in duurzame bedrijven en projecten geïnvesteerd.
  • Duurzame spaarrekening met groencertificaten leveren redelijk veel belastingvoordeel op.

De nadelen van duurzaam sparen zijn o.a :

  • De rente van duurzame spaarrekeningen ligt lager dan die van gewone spaarrekeningen.
  • Het aanbod van banken die duurzame spaarrekeningen bieden is beperkt.
  • De rente op spaarrekeningen met een groencertificaat is laag. (De rentes op groendeposito’s zijn over het algemeen prima, mits je het fiscale voordeel meerekent).

Een duurzame bestemming verwachten van je spaargeld is één ding, maar boet je daarbij ook aan opbrengsten in? Het antwoord is zowel ja als neen. Als je de opbrengsten vergelijkt met de beste tarieven op de markt, dan krijg je minder. Vergelijk je echter met de grootbanken dan liggen de opbrengsten in lijn. En soms zelfs iets beter.
Open een online spaarrekening!

 

 

 

Social tagging: > > > > > > > > > > > >

Comments are closed.

Let op: geld lenen kost ook geld.