Beleggen in vastgoedfondsen

vastgoedfondsen

Hoewel de bodemrente waarschijnlijk achter ons ligt, vinden zowat alle spaarders de vergoeding op vastrentende beleggingen zoals een spaarboekje en obligaties (te) laag. Velen kijken dan ook nog naar investeren in vastgoed als alternatief. Dit kan door zelf vastgoed te kopen (leningen zijn nog goedkoop) of door in vastgoedfondsen te beleggen.

Zelf vastgoed kopen brengt echter wel wat werk en kosten met zich mee. Niet alleen heb je de registratierechten en de lopende kosten voor onderhoud en moet je op zoek naar een huurder, als er problemen zijn, is het aan jou om een oplossing te vinden. Door te beleggen in vastgoedaandelen valt die rompslomp weg. Een baksteen van papier is evenwel niet hetzelfde als één van steen.

Aandachtspunten

  • Als het over  vastgoed gaat, denken mensen nogal snel aan hun eigen woning. Het rendement van een huis wordt voor een groot deel bepaald door de uiteindelijke verkoopprijs. Je wordt niet dagelijks geconfronteerd met een waardestijging of -daling van je investering. Vastgoedfondsen bestaan voornamelijk uit vastgoedaandelen. En die evolueren in grote lijnen mee met de economische groei en de brede aandelenmarkt. Met andere woorden: als de rente daalt, worden vastgoedaandelen meer waard, en omgekeerd.
  • Toch hoeft zo’n hogere rente niet per definitie het einde te betekenen van het succes van vastgoed. Als een rentestijging gepaard gaat met economische groei, leidt dat normaal gezien tot meer vraag naar commercieel vastgoed. Ook het type vastgoed is belangrijk. Vastgoed is erg verschillend. Denk maar aan kantoren, hotels, logistieke gebouwen, winkelpanden enzovoort. Die zijn op andere manieren gevoelig aan de markt.
  • Je hoort wel eens dat vastgoedbedrijven passief zijn. Het beheren van een vastgoedportefeuille is echter meer dan alleen maar zoeken naar goede huurders. Een vastgoedonderneming kan door het roteren (aanpassen) van haar portefeuille extra meerwaarde (winst) creëren zonder dat daarvoor extra kapitaal opgehaald moet worden. Die vlieger gaat niet op als je bijvoorbeeld een appartement aan de kust koopt. Want je kan niet een deel van dat appartement verkopen en de opbrengst daarvan herinvesteren in een tweede appartement dat meer opbrengt. Met een fonds heb je dan nog eens het voordeel dat je in meerdere bedrijven tegelijk investeert. Daardoor kan een hoger rendement bekomen worden dan bij de aankoop van een appartement. Dat heeft als voordeel dat de belegging het potentieel krijgt om sterker te groeien dan een strategie die louter gebaseerd is op het aanhouden van een pand.
  • Sommige investeerders vrezen dat E-commerce een negatieve invloed zal hebben op de waarde van winkelpanden. E-commerce biedt zeker tegenwind, maar betekent niet noodzakelijk de doodsteek voor de grote shoppingcentra. Wel zal e-commerce ertoe leiden dat wat nu als een A-locatie wordt beschouwd, geherdefinieerd zal worden. Winnaars zullen eerder de shoppingcentra zijn waaraan een winkelbelevenis vast hangt of die ook diensten aanbieden die je moeilijk online kan vinden. De kunst is op het logistieke verhaal in te spelen met e-commerce. Die sector profiteert van het toenemende belang van online winkelen, omdat opslagruimte een belangrijk element in dat verhaal is. Locatie blijft dus enorm belangrijk. Net als een appartement met zicht op zee vlotter zal verkopen dan een studio die uitkijkt op garageboxen, zal een pand dat op een A-locatie ligt gemakkelijker een huurder vinden.

Open een online spaarrekening!

Social tagging: > > > > > > > > > > > > > > > > >

Comments are closed.

Let op: geld lenen kost ook geld.