Waarom is de quotiteit van je woonkrediet belangrijk?

quotiteit

Er duiken weer geruchten op in de nationale pers om woonkredieten te beperken tot een quotiteit van 80 tot 90 procent. Alvast KBC zou hiertoe bereid zijn. Dit gaat nog een stap verder dan de  voorstellen van begin dit jaar om banken te verplichten extra kapitaalbuffers aan te leggen als ze hypotheken verstrekken met een hogere quotiteit dan 80%. Wat is het belang van de quotiteit?

Wat betekent quotiteit?

De quotiteit is de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van de woning. Een voorbeeld. Als de verkoopwaarde van de woning die je wil aankopen op 100.000 euro wordt geschat en je hebt hiervoor een lening van 80.000 euro nodig, dan spreken we dus over een quotiteit van 80%.

Hoe lager de quotiteit van je woonkrediet, hoe kleiner het risico voor de bank of andere kredietverstrekker. Want als je de geleende 80.000 euro om een of andere reden niet langer kan terugbetalen, dan levert een gedwongen verkoop van je pand in principe 100.000 euro op. De bank of andere financiële dienstverlener is dus vrij zeker dat ze het openstaande saldo altijd zal kunnen recupereren.

Start hier je aanvraag voor een lening!

Belang van quotiteit

Het belang van de quotiteit is de invloed die ze heeft op de rentevoet. Immers, Een lager risico vertaalt zich in een lagere rentevoet. Gemiddeld genomen wordt er voor een quotiteit hoger dan 80% momenteel door de meeste kredietverstrekkers 0,20% meer rente aangerekend. Dit lijkt weinig maar over een looptijd van 20 jaar betekent dit een behoorlijke extra rentekost.

Voor- en tegenstanders

De discussie rond het mogelijk invoeren van bepaalde maatregelen, komt voort uit de kwetsbaarheid van sommige Belgische banken. Gemiddeld maken hypothecaire leningen 18 procent van het balanstotaal uit, maar bij sommige banken loopt dat percentage op tot meer dan 40 procent. Niet echt een gezonde situatie dus indien de huizenprijzen sterk zouden dalen of de wanbetalingen zouden toenemen.

Als particulier kredietnemer kijk je natuurlijk anders tegen de zaak aan. Bovenop de aankoopprijs van een woning zit je nog met beschrijfkosten, de notaris enzovoort. Als je hier bovenop nog eens minstens 20% van de aankoopprijs moet financieren met eigen middelen moet je al over behoorlijk wat reserve beschikken. Zo kan je tot scheve siutaies komen. Wie wél solvabel is, maar weinig of geen startkapitaal heeft – bijvoorbeeld een gescheiden persoon, een alleenstaande of iemand die geen rijke ouders heeft – zou plots niet meer voldoende kunnen lenen voor een eigen huis!

Andere tegenstanders van dit soort voorstellen verwijzen bovendien naar een onderzoek van de KU Leuven dat stelt dat een begrenzing van de woonkredieten in combinatie met een stijgende rente de vastgoedmarkt zou kunnen doen stilvallen.

Vraag nu je woonkrediet aan

Als je toch al van plan was om een eigendom te kopen en hiervoor moet lenen, kun je dit beter zo snel mogelijk doen. De rente is nog steeds laag en de verwachting is dat vroeg of laat toch maatregelen genomen gaan worden die de toekenning van je krediet kunnen bemoeilijken.

Neem echter wel je tijd om de verschillende aanbieders en hun voorstellen te vergelijken. Concentreer je op de lening zelf en niet op de bijproducten. Maak daarvoor een andere vergelijkingsoefening.
Start hier je aanvraag voor een lening!

Social tagging: > >

Comments are closed.

Let op: geld lenen kost ook geld.